Tine Brock

Lærer og Adfærd, Kontakt og Trivselslærer på Holme Skole i Aarhus samt pædagogisk konsulent i specialpædagogik, inkluderende undervisning og diagnoser på VIA Center for Undervisning. Tidligere vejleder for sygedagpengemodtagere med stress, angst og depression. Uddannet lærer i 2003 og coach med særligt fokus på konflikthåndtering i 2010. Indehaver af lærerliv.dk.

Søren Prehn

Radiojournalist, underviser, musiker og foredragsholder. Har arbejdet med lydfortællinger siden han blev uddannet som journalist. Først til Danmarks Radio og siden som podcaster, hvor han de sidste 10 år har produceret til virksomheder og organisationer. Han har i flere større fondsprojekter arbejdet med og udforsket, hvordan lydfortællinger kan bruges som fagligt redskab i undervisnings og -sundhedssektoren. Søren underviser desuden på Mediernes Efteruddannelse i podcast samt er rundt i landet med musikforedraget "Kys, kampråb og luftguitar", hvor omdrejningspunktet er den danske musikscene fra 1967 og frem.

Astrid Elmedal Jørgensen

Illustrator Kontakt: astridjoergensen333@gmail.com

HISTORIEN BAG

Ideen til Sanserejser opstod for år tilbage, da Tines søn på dengang seks år led af tankemylder, når han skulle sove. Det resulterede i mange, lange aftener med søvnløshed og frustrerede forældre. I Tines tidligere arbejde med stress-, angst- og depressionsramte, benyttede man mindfulness og mentaltræning som effektive virkemidler mod uro og tankemylder.

Baseret på den erfaring gik hun i gang med at lave sine egne Sanserejser henvendt til børn og unge, en målgruppe hun allerede havde en del kendskab til i sit arbejde som folkeskolelærer. Det skulle vise sig, at Tines søn fik stor glæde af Sanserejserne, og naturligt opstod ideen, at andre også kunne få glæde af dem.

Hun bad Søren, som er musiker og radiojournalist, om hjælp til at producere Sanserejserne. Søren faldt straks for hele ideen om Sanserejser til børn og unge, og sådan opstod samarbejdet. Tine skriver og indtaler historierne. Søren producerer musikken og lyden. 

Da Tines professionelle virke har rod i at undervise, har det i hele forløbet været vigtigt for hende, at lytteren lærer om kroppen og sindets reaktionsmønstre, og hvad der sker, når man aktivt øver sig i at mestre reaktionerne hensigtsmæssigt. Det er ikke nok at mærke en forandring, man skal også forstå den.

Hun opdagede, at Sanserejserne også havde positiv effekt på hendes elever og udviklede løbende på indholdet, så Sanserejserne ikke bare er beroligende historier, men også understøtter hendes arbejde med at undervise eleverne i at opøve empati og håndtere udfordringer med uro og ængstelse, konflikthåndtering og svingende koncentration.

Sanserejser er på den måde til glæde for både familier og professionelle i skoler, institutioner, klinikker og idrætsforeninger.

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.