type="text/javascript"> Skip to main content

 

PRIVATE

Abonnementbetingelser
Et abonnement på Sanserejser for private gælder for enten 6 eller 12 måneder og opsiges automatisk ved abonnementsperiodens udløb. Ønskes abonnementet forlænget, tegnes abonnement på ny her på hjemmesiden.

Der er ikke fortrydelsesret ved køb af digitalt materiale. I forbindelse med fornyelse af abonnement forbeholder Sanserejser sig ret til at justere prisen i overensstemmelse med udviklingen i det generelle prisindeks.

Handelsbetingelser

Priser og betaling
Alle priser i webshoppen angives i DKK eksklusiv moms.
Betaling kan ske via kreditkort eller Mobilepay.

Levering
Online-produktet leveres inden for 24 timer i den angivne mail efter betaling i webshop. Online-produktet vil blive sendt fra e-mailadressen info@sanserejser.dk
Du skal selv sørge for at skrive en brugbar e-mailadresse ved købet, samt tjekke spamfilter for at være sikker på at online-produktet leveres til tiden.
Har du ikke modtaget online-produktet inden for 24 timer, så kontakt info@sanserejser.dk

SKOLER, INSTITUTIONER OG LIGN.

Abonnementbetingelser
Et abonnement på Sanserejser gælder for 12 måneder fra aftalt begyndelse og opsiges automatisk ved abonnementsperiodens udløb. Ønskes abonnementet forlænget, tegnes abonnement på ny her på hjemmesiden.

Der er ikke fortrydelsesret ved køb af digitalt materiale. I forbindelse med årlig fornyelse af abonnement forbeholder Sanserejser sig ret til at justere prisen i overensstemmelse med udviklingen i det generelle prisindeks.

Særlige forhold
Ønskes fælles aftale for flere skoler og institutioner i en kommune så skriv til info@sanserejser.dk

Handelsbetingelser

Priser og betaling
Alle priser i webshoppen angives i DKK eksklusiv moms.
I modtager opkrævning via EAN eller CVR.

Levering
Online-produktet leveres inden for 24 timer i den angivne mail efter betaling i webshop. Online-produktet vil blive sendt fra e-mailadressen info@sanserejser.dk
I skal selv sørge for at skrive en brugbar e-mailadresse ved købet, samt tjekke spamfilter for at være sikker på at online-produktet leveres til tiden.
Har I ikke modtaget online-produktet inden for 24 timer så kontakt info@sanserejser.dk

GENERELT

Indhold og brugsret
Sanserejser ved Tine Brock og Søren Prehn har alle rettigheder til de leverede digitale produkter. Ved køb opnås brugsret. Online produkter og materialer ved online forløb må ikke udleveres, videregives eller printes ud til tredjemand uden skriftlig aftale med Sanserejser, Tine Brock og Søren Prehn.

Force majeure
Tine Brock og Søren Prehn er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som Sanserejser ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokade, beslaglæggelse, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller lign.

Generelle oplysninger
Sanserejser drives af
Tine Brock
Provstebakken 34, 8210 Aarhus V
CVR nr. 40751335
Bank oplysninger: Nordjyske Bank